Administrator Bezpieczeństwa Informacji – poziom zaawansowany XI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Administrator Bezpieczeństwa Informacji – poziom zaawansowany XI edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – poziom zaawansowany XI edycja

w okresie od 01.02.2018 r. do 01.05.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 stycznia 2018 r.

Program kursu:
 1. Dane osobowe i informacje niejawne – obowiązujące przepisy.
 2. Rola i zadania oraz metodyka pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administratora Danych osobowych.
 3. Wymogi tworzenia, zabezpieczania (zbiorów elektronicznych i papierowych) oraz rejestrowania baz danych w GIODO.
 4. Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi – jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
 6. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Informatyczne i organizacyjne narzędzia pomocne w pracy ABI-ego.
 8. Jak prawidłowo pozyskać dane osobowe oraz jak skutecznie powierzać do przetwarzania.
 9. Audyt danych osobowych w praktyce.
 10. Przetwarzanie danych osobowych – jak prawidłowo przeprowadzić szkolenie dla pracowników organizacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!