Bidding Procedures Coaching

ZAPRASZAMY NA KURS „Bidding Procedures Coaching”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Bidding Procedures Coaching

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 lutego 2018 r.

Termin szkolenia: 22 marca 2018 r. w godzinach od 9.30 do 17.00 Warszawa, w najbliższym czasie zostanie podane miejsce

Program kursu:
 1. Omówienie procedury dofinansowania z wymaganiami dotyczącymi Zamówień Publicznych.
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej a wartość szacunkowa.
 3. SIWZ – kompletne opracowanie.
 4. Umowa na „targowisko” – najważniejsze aspekty.
 5. Najczęściej popełniane błędy.
 6. Pułapki projektu.

Szkolenie obejmuje moduł szkoleniowy „W PRAKTYCE”  z niespodzianką oraz indywidualne spotkanie z trenerem.

„TARGOWISKA”

Fundusze Europejskie dają nam dużo możliwości, jednakże każdy z nas tzw. „przetargowiec” boi się przeprowadzenia postępowań, by nie utracić nic z sumy dofinansowania.To szkolenie jest skierowane z myślą o WAS, by pokazać jak można „bawić się” zamówieniami publicznymi, by przeprowadzić procedurę bez potknięć i błędów.Zastanawiasz się zapewne, czym różni się od innych. Odpowiedź jest prosta, gdyż:

 • dotyczy tylko i wyłącznie jednego projektu (cenna nauka zaowocuje dalej),
 • indywidualne podejście trenera,
 • trener, który sam przygotuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia od A do Z,

Opis programu:

W ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 3A Programu tj. lepszego zintegrowania głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.

Beneficjenci:

 • gmina, powiat lub ich związki.

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:

 • wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Przy zgłoszeniach do 28 lutego obowiązuje cena promocyjna – 420 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!