Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

ZAPRASZAMY NA KURS „Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

realizowanym w okresie od 14.09.2017 r. do 14.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Centralizacja VAT w ustawie o finansach publicznych.
 2. Konsekwencje centralizacji dla jednostek oświatowych.
 3. Odpowiedzialność za prawidłową centralizację oraz za rozliczenia VAT po centralizacji.
 4. VAT a dyscyplina finansów publicznych.
 5.  Jakie procedury wewnętrzne wdrożyć w jednostce, aby móc prawidłowo rozliczać VAT:
  • zasady wystawiania FV,
  • ewidencja Vat,
  • kasy rejestrujące.
 6. Dane wystawcy i nabywcy – zasady poprawnego wprowadzania:
  • błędne dane,
  • zasady wystawiania not korygujących.
 7. Rozliczenia VAT w samorządzie po centralizacji .
 8. Korygowanie rozliczeń sprzed centralizacji.
 9. Elektroniczna ewidencja VAT. Zasady przesyłania JPK_VAT oraz prowadzenia ewidencji księgowej po centralizacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!