Coaching w pracy menadżerów i kadry kierowniczej XVI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Coaching w pracy menadżerów i kadry kierowniczej XVI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Coaching w pracy menadżerów i kadry kierowniczej XVI edycja

realizowanym w okresie od 16.10.2017 r. do 16.01.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:
 1. Czym jest coaching kadry zarządzającej? Wprowadzenie do coachingu i pracy coacha.
 2. Szef jako coach.
 3. Coaching jako metoda zarządzania/kierowania oraz forma wsparcia rozwoju pracowników.
 4. Etapy i obszary i proces coachingu.
 5. Wyzwania i zagrożenia dla menedżerów i kadry kierowniczej stosujących coaching.
 6. Motywacja z perspektywy pracownika i przełożonego.
 7. Model rozmowy coachingowej.
 8. Jak skutecznie prowadzić coaching w miejscu pracy.
 9. Typologia pracowników. Ocena potencjału pracownika.
 10. Informacja zwrotna jako narzędzie rozwijania pracowników.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.


Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!