Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi II edycja

realizowanym w okresie od 05.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Poradnictwo zawodowe w systemie oświaty – regulacje prawne.
 2. Charakter poradnictwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Współpraca szkolnego doradcy zawodowego z nauczycielami oraz rodzicami.
 4. Rola wychowawców i nauczycieli w realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 5. Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie poradnictwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Psychologia w pracy doradcy zawodowego.
 7. Ewaluacja pracy doradcy zawodowego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!