Elektroniczna dokumentacja medyczna IV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Elektroniczna dokumentacja medyczna IV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Elektroniczna dokumentacja medyczna IV edycja

realizowanym w okresie od 06.11.2017 r. do 13.01.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:
  1. Ogólne zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia w Polsce i w Europe. Przygotowanie placówek służby zdrowia do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej – praktyczne aspekty prawno-organizacyjne.
  2. Czym jest dokumentacja medyczna? – rodzaje i zakres dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej, w tym elektroniczna dokumentacja medyczna. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej. Autoryzacja elektroniczna dokumentacji medycznej.
  3. Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – wymogi systemu teleinformatycznego. Zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych.
  4. Wybór sprzętu oraz właściwego oprogramowania zgodnego z wymogami ustawy oraz jak najbardziej przyjaznego w swojej funkcjonalności w codziennej pracy placówki. Koszt przyszłego serwisu.
  5. Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, z uwzględnieniem stanowiska doktryny, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ministerstwa Zdrowia.
  6. Kontrola dokumentacji medycznej w tym elektronicznej dokumentacji medycznej. Odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w procesie sądowym.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!