Elementy edukacji alternatywnej w tradycyjnej szkole

ZAPRASZAMY NA KURS „Elementy edukacji alternatywnej w tradycyjnej szkole”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Elementy edukacji alternatywnej w tradycyjnej szkole

w okresie od 20.09.2017 r. do 20.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu
 1. Dlaczego współczesnej szkole potrzebna jest alternatywność:
  • kierunki zmian i ich wpływ na kształcenie i wychowywanie dzieci
  • szkoła tradycyjna i szkoła alternatywna
  • dlaczego szkoły alternatywne mają lepsze wyniki
  • szkoły eksperymentalne
  • homeschooling.
 2. Przedstawiciele edukacji alternatywnej:
  • A. S. Neill
  • Rudolf Steiner
  • Maria Montessori
  • Celestyn Freinet
  • Friedrich Frobel
  • Owidiusz Decorly.
 3. Elementy założeń alternatywnych w edukacji tradycyjnej:
  • omówienie koncepcji poszczególnych przedstawicieli
  • wskazanie sposobów wykorzystania tychże założeń we współczesnej szkole.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!