Inspektor Ochrony Danych Osobowych w firmie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w firmie”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w firmie

które odbędzie się:

 • 10 maja 2018 r. w godzinach od 9.45 do 16.00
  Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce
 • 5 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.45 do 16.00
  Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r.

Plan Szkolenia
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 3. Status oraz zadania Inspektora Ochrony Danych.
 4. Procedura oceny skutków i konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Zasady rozliczności i szacowania ryzyk.
 6. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 7. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Konsultacje.

 

Sylwetka prelegenta: Marcin Marczewski specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym.
Posiada następujące certyfikaty: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI), Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group), Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI), CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII), Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV), Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Sylwetka prelegenta: dr Łukasz Wojciechowski doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger. Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz przykładowe wzory do przygotowania własnej dokumentacji.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 820 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Przy zgłoszeniach do 27 kwietnia obowiązuje cena promocyjna – 780 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE 10 maja 2018 r.

 

Przy zgłoszeniach do 27 kwietnia obowiązuje cena promocyjna – 780 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE 5 czerwca 2018 r.

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!