Lider samorządu uczniowskiego VII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Lider samorządu uczniowskiego VII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Lider samorządu uczniowskiego”oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Lider samorządu uczniowskiego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Lider samorządu uczniowskiego”

 1. Przeprowadzenie konkursu na najbardziej lubianego, wymagającego… nauczyciela. Głosowanie może się odbyć, np. poprzez wypełnienie anonimowych ankiet przygotowanych przez samorząd uczniowski. Ankiety można wrzucać do urny wystawionej na głównych holu szkoły. Wyniki powinny być ogłoszone uroczyście, np. na apelu, w gazetce szkolnej lub poprzez szkolny radiowęzeł. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury konkursu.
 2. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: Co Ci się w naszej szkole podoba, co oceniasz negatywnie, jakie zmiany wprowadziłbyś/wprowadziłabyś? Jak oceniasz swoje relacje z kolegami ze szkoły, co jest w porządku, a co wymaga poprawy?
 3. Przygotowanie szkolnej gazetki. Ocena na podstawie prac przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel, np. przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych, zorganizowanie zbiórki ubrań, zabawek dla miejscowego domu dziecka. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury konkursu.
 5. Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym powinien się zająć? Ocena na podstawie ankiet przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych przesłanej do jury konkursu.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić”.
 8. Zorganizowanie w szkole cyklicznych wieczorków poetyckich, teatralnych, tematycznych, kół dyskusyjnych, zainteresowań… Ocena na podstawie informacji/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Przeprowadzenie dnia talentu w szkole. W tym dniu, na zorganizowanej przez samorząd uczniowski uroczystości, uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne… Nagrodą może być dzień wolny od pytania dla całej klasy, której przedstawiciele zajmą pierwsze trzy miejsca. Ocena na podstawie wyników/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 10. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach. Ocena na podstawie wyników przesłanych do jury konkursu.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Lider samorządu uczniowskiego”, który w okresie od 19.09.2017 r. do 09.12.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 sierpnia 2017 r.

  • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie przedstawiciele samorządów uczniowskich, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne i komitety rodzicielskie.
  • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 31 marca 2018 r.
  • W ramach konkursu zostanie uruchomione forum wymiany doświadczeń, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać poglądy jak również prezentować dobre praktyki.
  • Adres jury konkursu „Lider samorządu uczniowskiego”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@samorzad-uczniowski.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Lider samorządu uczniowskiego VII edycja

realizowanym w okresie od 19.09.2017 r. do 09.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
   1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
   2. Struktura i regulamin samorządu uczniowskiego.
   3. Zadania i kompetencje opiekuna samorządu.
   4. Planowanie działań samorządu.
   5. Aktywizacja uczniów a praca samorządu uczniowskiego.
   6. Pozyskiwanie wsparcia finansowego oraz organizacyjnego dla realizacji działań samorządu: w szkole, od partnerów zewnętrznych (w tym podstawy pisania wniosków).
   7. Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją szkoły oraz radą pedagogiczną.
   8. Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – uwarunkowania, profilaktyka, przeciwdziałanie – materiał pomocniczy do przygotowania debaty.
   9. Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić – materiał pomocniczy do przygotowania debaty.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. lip

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 299 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
(22) 833-38-90, 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!