Nowoczesny dziekanat IX edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Nowoczesny dziekanat IX edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nowoczesny dziekanat IX edycja

który odbędzie się w okresie od 12.09.2017 r. do 12.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Prowadzenie dokumentacji studiów zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Rodzaje i obieg dokumentacji. Procedury archiwizacji.
 2. Obsługa administracyjno – finansowa Wydziału oraz wsparcie w realizacji obowiązków Dziekana i Prodziekana.
 3. Koordynacja procesu dydaktycznego.
 4. Prowadzenie dokumentacji toku studiów studentów oraz zabezpieczenia spraw bytowych.
 5. Współpraca z innymi jednostkami Uczelni, w szczególności Działem Nauczania, Działem Nauki, Działem Spraw Studenckim, Kwesturą.
 6. Prowadzenie obsługi sekretarskiej i kancelaryjnej Dziekana. Organizacja i zarządzanie dziekanatem.
 7. Obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu. Przepływ informacji, komunikacja.
 8. Psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.
 9. Ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych.
 10. Jak poradzić sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami w relacjach z przełożonymi, interesantami i współpracownikami.
 11. Zarządzanie czasem i organizacja pracy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 294 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!