Ochrona Danych Osobowych – nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

ZAPRASZAMY NA KURS „Ochrona Danych Osobowych – nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Ochrona Danych Osobowych – nowe przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 lutego 2018 r.

Termin oraz miejsce szkolenia: 17-18 kwietnia 2018 r., Hotel Gołębiewski w Karpaczu

Plan szkolenia
I. dzień 10.00 – 17.00

 1. Informacje wprowadzające na temat zmian w ochronie danych osobowych. Adresaci zastosowania przepisów rozporządzenia.
 2. System zarządzania zgodnością z przepisami RODO, w tym:
  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • podstawa przetwarzania danych.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym:
  • realizacja prawa do przenoszalności danych osobowych;
  • realizacja prawa do bycia zapomnianym;
  • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny.
 4. Ochrona prywatności na etapie projektowania i domyślna ochrona prywatności – przypadki zastosowania.
 5. Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji):
  • wymogi w odniesieniu do osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych;
  • obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych;
  • katalog obowiązków Inspektora Ochrony Danych;
  • możliwość powołania jednego Inspektora Ochrony Danych dla całej grupy kapitałowej.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • bezpieczeństwo przetwarzania;
  • obowiązki notyfikacyjne.


II. dzień 10.00 – 16.00

 1. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • wymóg kwalifikacji, jakie musi spełniać podmiot, któremu powierza się przetwarzanie danych;
  • zapisy postanowienia o umowie powierzenia;
  • odpowiedzialność podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych;
  • zasadach, na których wolno udostępniać dane osobowe do państw trzecich (poza EOG).
 2. Ocena skutków przetwarzania – przypadki zastosowania.
 3. Rozszerzone obowiązki informacyjne. Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?
 4. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:
  • sankcje cywilne oraz administracyjne, w tym prawo do odszkodowania, kary pieniężne;
  • uprawnienia naprawcze organu nadzorczego stosowane względem ADO.
 5. Zmiany w polskich przepisach i inne projektowane regulacje:
  • ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych;
  • rozporządzenie e-privacy;
  • rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu informacji innych niż dane osobowe.
 6. Nowy organ nadzorczy w ochronie danych – Urząd Ochrony Danych Osobowych – zakres działań, kontroli, postępowania w sprawie naruszenia danych.

Cena obejmuje: dwudniowy udział w szkoleniu, materiały, zaświadczenia, nocleg, catering, obiady, kolację integracyjną.
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerskiej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 2300 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Przy zgłoszeniach do 28 lutego 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 1900 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!