Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych – Sopot

ZAPRASZAMY NA KURS „Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r.

Termin oraz miejsce szkolenia: 28-29 maja 2018 r., Hotel Haffner**** w Sopocie
Plan warsztatów:

I DZIEŃ WARSZTATÓW

godz. 10.00 – 16.00

 1. Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
 2. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 3. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 4. Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 5. Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne. Różnice między Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a Inspektorem Ochrony Danych.
 6. Organ nadzorczy (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawnienia.
 7. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.

 

II DZIEŃ WARSZTATÓW

(praktyczne działania na dokumentach zgodnych z RODO)

godz. 09.00 – 15.00

 1. Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR wstęp do warsztatów.
 2. Opracowanie i wdrożenie Polityk Ochrony Danych.
 3. Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT.
 4. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych.
 5. Szacowanie ryzyka.
 6. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
 7. Postępowania audytowe.

Sylwetka prelegenta: Marcel Góra – Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik i prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych,  prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Autor wielu publikacji i wystąpień naukowych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską obejmującą zagadnienia związane z prawem europejskim. Ponadto specjalizuje się w prawie gospodarczym i medycznym.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach krakowskich oraz w zespole prawników spółki energetycznej notowanej na GPW – jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Obecnie na stałe współpracuje z Kancelarią APLaw założoną przez radcę prawnego Artura Piechockiego – uznaną, nowoczesną firmą prawniczą, która  została rekomendowana przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT.

Doradza w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym obszarze szkolenia. Współpracuje z przedsiębiorstwami i dużymi grupami kapitałowymi, gdzie prowadzi audyty w zakresie bezpieczeństwa informacji i przygotowuje wewnętrzną dokumentację, procedury oraz opinie prawne z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności.

Cena obejmuje: dwudniowy udział w szkoleniu, materiały, zaświadczenia, 1 nocleg, catering, obiady, kolację integracyjną oraz upominek – kupon na zabieg spa.
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i menedżerskiej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 2800 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Przy zgłoszeniach do 27 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 2400 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!