Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniach stacjonarnych

Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

które odbędą się:

 • 23 października 2017 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12 sala A, piętro I
 • 21 listopada 2017 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Kraków – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce
 • 30 listopada 2017 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Lublin – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce
 • 5 grudnia 2017 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
  Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12 sala A, piętro I

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu w kraju.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program szkolenia
 1. Wstęp – opis aktualnego stanu prac legislacyjnych.
 2. System zarządzania zgodnością z przepisami RODO, w tym:
  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • podstawa przetwarzania danych.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym:
  • realizacja prawa do przenoszalności danych osobowych;
  • realizacja prawa do bycia zapomnianym;
  • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny.
 4. Ochrona prywatności na etapie projektowania i domyślna ochrona prywatności – przypadki zastosowania.
 5. Inspektor ochrony danych osobowych/kodeksy dobrych praktyk i certyfikacja.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • bezpieczeństwo przetwarzania;
  • obowiązki notyfikacyjne.
 7. Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 8. Ocena skutków przetwarzania – przypadki zastosowania.
 9. Przetwarzanie danych dziecka oraz danych sensytywnych.
 10. Rozszerzone obowiązki informacyjne.
 11. Kary umowne.
 12. Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych.
 13. Wdrożenie RODO w praktyce.

Sylwetka prelegenta: radca prawny, Partner jednej z warszawskich kancelarii prawnych, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania skomplikowanych projektów wymagających wiedzy z zakresu prawa IT, prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa telekomunikacyjnego takich jak: współudział w prowadzeniu negocjacji umowy o zarządzanie oraz rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej (ang. „managed service agreement”), współudział w opracowywaniu założeń prawnych modelu biznesowego podmiotu mającego oferować usługę telewizji mobilnej w standardzie DVB-H, prowadzenie negocjacji umowy mającej na celu wdrożenie platformy OTT, a także opracowanie założeń prawnych kompleksowego systemu logistyczno-płatniczego mającego na celu zwiększenie sprzedaży w e-commerce.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 320 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Szkolenie stacjonarne 23 października:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 21 listopada: Przy zgłoszeniach do 31 października obowiązuje cena promocyjna – 280 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 30 listopada: Przy zgłoszeniach do 31 października obowiązuje cena promocyjna – 280 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 5 grudnia: Przy zgłoszeniach do 31 października obowiązuje cena promocyjna – 280 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!