Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – nowe wymagania

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – nowe wymagania.”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – nowe wymagania

które odbędą się:

 • 11 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00
  Wrocław – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce
Plan Szkolenia

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE

 • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
 • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 • Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne.

CZĘŚĆ III – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

 • Organ nadzorczy (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.

CZĘŚĆ IV – PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 • Kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące.
 • Omówienie praktycznych zagadnień.

 

Sylwetka prelegenta: Ewa Kamila Cecko Konsultant pełniący funkcję Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Project Manager. Ekspert i audytor w zakresie standardów zarządzania ISO 9001, EN 15224, ISO/IEC 27001 oraz ochrony danych osobowych.

Doświadczenie: Doświadczenie i wiedzę zdobywała pracując w administracji samorządowej oraz w branży telekomunikacyjnej. Zawodowo zajmuje się ochroną danych osobowych, a także systemami zarządzania. Odpowiadała za wdrożenia, a następnie doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 9001, ISO 15224 oraz ISO/IEC 27001, pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym co robi jest przede wszystkim praktykiem, kilkuletnie doświadczenie jako ABI wyniosła z firm z branży Telecom. Od 5 lat prowadzi szkolenia m.in. z zakresu ochrony danych osobowych oraz z zarządzania procesami zarówno dla pracowników administracji samorządowej, rządowej jak i dużych firm. Do tej pory przeszkoliła ponad 500 osób.

Wykształcenie: Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013, licencja PL-2015-12-11, certyfikowany przez IRCA wydany przez British Standards Institution. Absolwentka studiów podyplomowe na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” ukończonych w Akademii im. Leona Koźmińskiego z wynikiem bardzo dobrym.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 520 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Szkolenie stacjonarne 11 kwietnia 2018 r. Wrocław: Przy zgłoszeniach do 31 stycznia obowiązuje cena promocyjna – 480 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Szkolenie stacjonarne 20 lutego 2018 r. Warszawa: Przy zgłoszeniach do 31 stycznia obowiązuje cena promocyjna – 480 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!