Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a unijne wymogi dotyczące ochrony danych osobowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a unijne wymogi dotyczące ochrony danych osobowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a unijne wymogi dotyczące ochrony danych osobowych

 

10 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00

Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce

Plan szkolenia:
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
  2. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
  3. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  4. Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  5. Zasadność powoływania Inspektor ochrony danych dla jednoosobowej działalności gospodarczej.
  6. Wskazanie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO.
  7. Zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne. Różnice między Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a Inspektorem Ochrony Danych.
  8. Nowy organ nadzorczy – rola, status, zadania i uprawnienia.
  9. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.

 

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 500 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Opłata za szkolenie obejmuje: warsztaty, konsultacje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady. Noclegi nie są w liczone w cenę szkolenia.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!