Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej IV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej IV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej IV edycja

który odbędzie się w okresie od 04.12.2017 r. do 25.02.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Przemoc w środowiskach szkolnych – uwarunkowania, profilaktyka, zwalczanie.
 2. Mechanizmy i przyczyny zjawisk agresywnych.
 3. Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole. Działania wychowawczo-terapeutyczne wobec agresorów oraz interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 4. Agresja rówieśnicza, wobec uczniów i nauczycieli.
 5. Rozwiązywanie konfliktów szkolnych, mediacje.
 6. Współdziałanie szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów, instytucjami oraz organizacjami w procesie wychowania i przeciwdziałania agresji.
 7. Programy skutecznego rozwiązywania konfliktów szkolnych w kraju i za granicą.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 296 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!