Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych – Józefów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

21-22 maja 2018 r.

Holiday Inn Warszawa Józefów ****
ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r.

Plan warsztatów:

I DZIEŃ WARSZTATÓW

godz. 10.00 – 16.00

 1. Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
 2. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 3. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 4. Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 5. Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne. Różnice między Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a Inspektorem Ochrony Danych.
 6. Organ nadzorczy (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawnienia.
 7. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.

 

II DZIEŃ WARSZTATÓW

(praktyczne działania na dokumentach zgodnych z RODO)

godz. 09.00 – 15.00

 1. Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR wstęp do warsztatów.
 2. Opracowanie i wdrożenie Polityk Ochrony Danych.
 3. Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT.
 4. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych.
 5. Szacowanie ryzyka.
 6. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
 7. Postępowania audytowe.

 

Sylwetka prelegenta: dr Łukasz Wojciechowski – doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, przedsiębiorca i bloger. Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSEI w Lublinie. W pracy naukowej specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i samorządzie terytorialnym. Nauczyciel akademicki m.in. audytu bezpieczeństwa informacji i form przestępczości w cyberprzestrzeni. Promotor prac dyplomowych w zakresie bezpieczeństwa. Autor i współautor monografii naukowych na temat bezpieczeństwa informacji, kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Bierze czynny udział w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu Erasmus+. Oprócz zajęć akademickich zrealizował kilkadziesiąt autorskich szkoleń, warsztatów i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje. Jako przedsiębiorca współpracuje z podmiotami publicznymi i przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i wdrażania procedur m.in. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej oraz tworzenia regulaminów i dokumentacji wewnętrznej.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 2800 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Cena obejmuje: dwudniowy udział w szkoleniu, materiały, zaświadczenia, 1 nocleg, catering, obiady, kolację integracyjną oraz upominek – kupon na zabieg spa.

Istnieje możliwość skorzystania wyłącznie ze szkolenia (+ materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad), bez noclegu, kolacji oraz upominku. Cena za taki pakiet to 1800 zł + VAT  (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

 

Przy zgłoszeniach do 27 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 2400 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!