Specjalista ds. administracji w podmiocie leczniczym III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. administracji w podmiocie leczniczym III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. administracji w podmiocie leczniczym III edycja

w okresie od 13.03.2018 r. do 13.05.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 lutego 2018 r.

Program kursu:
 1. Podstawowe cechy odróżniające działalność podmiotu leczniczego od innych jednostek gospodarczych.
 2. Zadania i funkcje administracji podmiotu leczniczego.
 3. Schemat organizacyjny administracji podmiotu leczniczego – case study.
 4. Zakres zadań i obowiązków pracowników zatrudnionych poszczególnych komórkach administracji medycznej.
 5. Zakres zadań i obowiązków samodzielnych stanowisk pracy w podmiocie leczniczym.
 6. Przykładowy przebieg procedur czynności administracyjnych w podmiocie leczniczym – case study:
  • wypełnienie dokumentów rozliczeniowych w przypadku pacjenta leczonego w podmiocie leczniczym na podstawie dokumentów o koordynacji,
  • rejestracja zmian w Rejestrze Wojewody Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  • zasady rozliczania świadczeń z NFZ.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!