Specjalista ds. ochrony przyrody

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. ochrony przyrody”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. ochrony przyrody

realizowanym w okresie od 14.11.2017 r. do 14.02.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:
 1. Regulacje prawne dotyczące system ochrony przyrody w Polsce.
 2. Tendencję rozwoju ochrony przyrody w ustawodawstwie europejskim oraz krajowym.
 3. Specjalista ds. ochrony przyrody – kompetencje, zadania i odpowiedzialność.
 4. Planowanie przestrzenne a ochrona przyrody.
 5. Problemy lokalizowania inwestycji na terenach cennych przyrodniczo.
 6. Ekonomika i zarządzanie w ochronie przyrody.
 7. Systemy i organizacja ochrony przyrody.
 8. Finansowanie ochrony przyrody.
 9. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!