Specjalista ds. organizacji obrony cywilnej X edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. organizacji obrony cywilnej X edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. organizacji obrony cywilnej X edycja

w okresie od 05.09.2017 r. do 05.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej i prawa pokrewne.
 2. Cele, zadania oraz organizacja (w tym formacje) obrony cywilnej w czasie pokoju, klęsk żywiołowych i wojny.
 3. Obowiązki i uprawnienia organów samorządowych, państwowych, zakładów pracy i organizacji społecznych w zakresie obrony cywilnej.
 4. Plany obrony cywilnej w jednostkach samorządowych (ze szczególnym uwzględnieniem zasad wypełniania kart realizacji zadań obrony cywilnej) – jak je opracować.
 5. Ostrzeganie, informowanie i alarmowanie ludności oraz ewakuacja ludności, zwierząt i mienia.
 6. Zasady nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych formacjom obrony cywilnej.
 7. Zasady opracowywania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 8. Zasady opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
 9. Omówienie zagadnień związanych z ochroną przed skażeniami (urządzenia specjalne do likwidacji skażeń, ujęcia wody, bazy danych dotyczące ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz) na terenie gminy, powiatu, województwa.
 10. Budowle ochronne i ich możliwość wykorzystania w okresie wystąpienia zagrożenia.
 11. Metodologia prognozy skażeń promieniotwórczych, biologicznych, chemicznych według ATP-45B.
 12. Rola środków masowego przekazu w systemie ochrony ludności.
 13. Obrona cywilna w innych krajach.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!