Specjalista ds. prawa wodnego VIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. prawa wodnego VIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. prawa wodnego VIII edycja

który odbędzie się w okresie od 27.10.2017 r. do 27.01.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:
 1. Prawo wodne – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – jako element prawa ochrony środowiska, przedmiot i adresaci regulacji, właściwe organy, regulacje europejskie – stan aktualny i wyzwania na przyszłość.
 2. Decyzje wydawane na podstawie prawa wodnego ze szczególnym uwzględnieniem pozwolenia
  wodno-prawnego.
 3. Programy horyzontalne i dokumentacja indywidualnych podmiotów w prawie wodnym – co warto wiedzieć.
 4. Proces inwestycyjny w prawie wodnym.
 5. Oceny oddziaływania przedsięwzięć hydrotechnicznych na stan wód (wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej).
 6. Regulacje prawa wodnego a prowadzenie działalności gospodarczej.
 7. Czy i jak chronić przed powodzią lub suszą w kontekście zagospodarowania przestrzennego– regulacje dla organów administracji, przedsiębiorców oraz osób fizycznych, oszczędzanie wody, zapobieganie podtopieniom i zalewaniu posesji, bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.
 8. Regulacje prawa wodnego dla obywateli – dostęp do akwenów, kąpieliska, powszechne korzystanie z wody, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bezpieczeństwo na wodzie.
 9. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej z uwzględnieniem środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne zastępuje obowiązującą ustawę z dnia 18 lipca 2011 r. – Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.

źródło: www.prezydent.pl