System Informacji Oświatowej po zmianach w 2017

ZAPRASZAMY NA KURS „System Informacji Oświatowej po zmianach w 2017”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

System Informacji Oświatowej po zmianach w 2017

realizowanym w okresie od 14.09.2017 r. do 14.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
  1. Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Prawo oświatowe – omówienie zmian obowiązujących od 27 lipca 2017 r.
  2. Uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie. Procedury związane z funkcjonowaniem lokalnej bazy danych SIO.
  3. Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO, zasady przekazywania danych; zabezpieczanie danych przed ich utratą, odzyskiwanie danych, komunikacja ze zbiorami (PESEL, REGON, TERYT), praca na wielu bazach, aktualizowanie wprowadzonych danych.
  4. Aspekty techniczne związane z prowadzeniem lokalnej bazy danych SIO – gromadzenie danych w zmodernizowanym SIO w poszczególnych modułach.
  5. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w zbiorach gromadzonych przez szkołę/placówkę oświatową.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warsz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Prezydent RP podpisał wczoraj, 10 maja br., nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Ustawa została przyjęta przez Sejm jednogłośnie 21 kwietnia.

Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

źródło: www.men.gov.pl