Szkolny trener rozwoju osobistego

ZAPRASZAMY NA KURS „Szkolny trener rozwoju osobistego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkolny trener rozwoju osobistego

w okresie od 06.11.2017 r. do 06.02.2018 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

Program kursu:
 1. Podstawy rozwoju człowieka.
 2. Potrzeby człowieka.
 3. Obszary aktywności człowieka, psychologia przestrzeni.
 4. Cechy trenera.
 5. Plan pracy – diagnoza źródła problemy.
 6. Określanie mocnych i słabych stron.
 7. Umiejętności interpersonalne.
 8. Asertywność.
 9. Trening Motywacyjny.
 10. Trening Relaksacyjny.
 11. Trening Interpersonalny, psychologia komunikacji.
 12. Skuteczne zarządzanie czasem.
 13. Umiejętność podejmowania decyzji.
 14. Sztuka panowania nad emocjami.
 15. Kreowanie wizerunku – wypromuj siebie.
 16. Testy diagnozy.
 17. Talenty, uzdolnienia, predyspozycje.
 18. Autorefleksja i gotowość do zmiany.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!