Warsztat pracy wychowawcy klasy XIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Warsztat pracy wychowawcy klasy XIII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Warsztat pracy wychowawcy klasy XIII edycja

który odbędzie się w okresie od 18.09.2017 r. do 02.12.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program kursu:
 1. Zadania wychowawcy klasy wynikające z aktualnego stanu prawnego. Obowiązki w zakresie dokumentacji. Planowanie godzin wychowawczych.
 2. Zadania wychowawcy klasy w zakresie planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ustalenie form pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 3. Współpraca wychowawcy klasy z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi osobami, które zainicjowały udzielanie uczniowi pomocy.
 4. Zasady i formy efektywnej współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
 5. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów i z „trudnymi” rodzicami.
 6. Agresja rówieśnicza, wobec uczniów i nauczycieli.
 7. Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole. Działania wychowawczo-terapeutyczne wobec agresorów oraz interwencyjne wobec uczniów i nauczycieli.
 8. Konspekty lekcji wychowawczych dla wszystkich etapów edukacyjnych.
 9. Ewaluacja pracy wychowawczej.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!