Zmiany w przepisach oświatowych od 1 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zmiany w przepisach oświatowych od 1 września 2017 r.”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Zmiany w przepisach oświatowych od 1 września 2017 r.

które odbędzie się 20 września 2017 r. w godzinach od 9.45 do 15.00
w budynku MILLENNIUM PLAZA,  Al. Jerozolimskie 123 a, Warszawa

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r.

Program szkolenia

I. Co się zmieni w przepisach od roku szkolnego 2017/2018:

 1. Omówienie wszystkich zmian wchodzących w życie od 1 września m.in.:
  • nowe rozporządzenie o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli,
  • nowe reguły ustalania dni wolnych od zajęć,
  • zasiłki losowe i organizacja wyjazdów dla dzieci na rok szkolny 2017/2018,
  • wymagania ochrony przeciwpożarowej dla oddziału przedszkolnego,
  • nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  • zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej,
  • nowelizacja przepisów dotyczących konkursów, turniejów i olimpiad,
  • zmiany dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
  • zmiany przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami,
  • dane i terminy przekazywania danych do SIO w nowych przepisach,
  • nowy zakres danych gromadzonych w bazach oświatowych,
  • zmiany w kształceniu według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • zmiany w zakresie wymagań na stanowisko dyrektora,
  • nowości w organizacji zajęć w-f,
  • edukacja dla bezpieczeństwa – nowe wytyczne od 1 września 2017 r.,
  • nowości w organizacji rekolekcji,
  • zmiany w wychowaniu do życia w rodzinie,
  • nowe zasady edukacji domowej i realizowania innowacji w szkole.

II. Nowości związane z zarządzeniem szkołą w okresie wdrażania reformy:

 1. Jakie akty prawne obowiązują od 1 września?
 2. Kolejne zmiany ustawy – Prawo oświatowe i ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 3. Plan działań wdrażających reformę.
 4. Przepisy przejściowe na czas reformy.
 5. Nowe uprawnienia organów kolegialnych (rady pedagogicznej, rady rodziców).

III. Zmiany kadrowo-płacowe od 1 września 2017 r.:

 1. Kadencja dyrektorów i wicedyrektorów przekształcanych szkół.
 2. Sytuacja kadrowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przekształcanych szkół.
 3. Szczególne zasady w gimnazjach.
 4. Nowości w awansie zawodowym.
 5. Zmiany w Karcie nauczyciela wchodzące w życie od 1 września.

IV. Nowości w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 2018 r.:

 1. Materiał szkoleniowy:
  • wykaz zmian w przepisach wchodzących w życie od 1 września 2017 r. (przedstawienie i omówienie zmian w formie tabeli),
  • porównanie kwalifikacji nauczycieli obowiązujących do 31 sierpnia i od 1 września 2017 r. w poszczególnych typach szkół,
  • wzory dokumentów do wykorzystania od roku szkolnego (m.in. uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców na rok 2017/2018).

Sylwetka prelegenta: prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Przy zgłoszeniach do 11 sierpnia obowiązuje cena promocyjna – 260 zł +VAT.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!