Administrator Bezpieczeństwa Informacji (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Administrator Bezpieczeństwa Informacji (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (bez limitu czasowego*)

Program kursu:
 1. Podstawy prawne dotyczące danych osobowych i  informacji niejawnych – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. oraz aktów wykonawczych z maja 2015 r.
 2. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz funkcja Administratora Systemu Informatycznego (ASI) – kompetencje, status oraz metodyka pracy. Zasady udostępniania zbiorów baz danych osobom trzecim.
 3. Obowiązki  instytucji jako administratora danych osobowych – określenie podstaw legalności i  zasady ich przetwarzania.
 4. Wymogi tworzenia, zabezpieczania oraz rejestrowania baz danych w GIODO.
 5. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  oraz  Państwowej Inspekcji  Pracy w zakresie danych osobowych  – uprawnienia kontrolne oraz kompetencje egzekucyjne.
 6. Jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych – Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi.
 7. Zarządzanie incydentami – praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Jak przeprowadzić skuteczny audyt procesów przetwarzania danych osobowych?

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!