Administrator Bezpieczeństwa Informacji – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Administrator Bezpieczeństwa Informacji – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – poziom zaawansowany (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Dane osobowe i informacje niejawne – obowiązujące przepisy.
 2. Rola i zadania oraz metodyka pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Administratora Danych osobowych.
 3. Wymogi tworzenia, zabezpieczania (zbiorów elektronicznych i papierowych) oraz rejestrowania baz danych w GIODO.
 4. Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi – jak prawidłowo sporządzić wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Przeprowadzanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
 6. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Informatyczne i organizacyjne narzędzia pomocne w pracy ABI-ego.
 8. Jak prawidłowo pozyskać dane osobowe oraz jak skutecznie powierzać do przetwarzania.
 9. Audyt danych osobowych w praktyce.
 10. Przetwarzanie danych osobowych – jak prawidłowo przeprowadzić szkolenie dla pracowników organizacji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 400 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!