Arkusz organizacyjny placówki oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Arkusz organizacyjny placówki oświatowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Arkusz organizacyjny placówki oświatowej

w okresie od 16.12.2022 r. do 16.02.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

Program kursu:
 1. Przygotowanie się do opracowania arkusza organizacyjnego: przepisy prawa, terminy dotyczące projektu arkusza organizacyjnego.
 2. Obowiązujące elementy arkusza organizacyjnego placówki.
 3. Szkolne plany nauczania, zajęcia edukacyjne, oddziały, podziały.
 4. Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi – dane pracowników, umowy, awans zawodowy.
 5. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu: przydziały klasowe, nauczycielskie, niedydaktyczne, godziny ponadwymiarowe.
 6. Zatrudnianie specjalistów i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia specjalistyczne.
 7. Inne dane: uczniowie, świetlica, dożywianie, biblioteka.
 8. Tabele w arkuszu, projekt kosztów, wydruki, porównanie arkuszy.
 9. Opiniowanie arkusza organizacyjnego.
 10. Procedura zatwierdzania arkusza organizacyjnego – kompetencje kuratora oświaty, organu prowadzącego, zakładowych organizacji związkowych, rady pedagogicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!