Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od 01.09.2018 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od 01.09.2018 r.”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od 01.09.2018 r.

które odbędą się:

24 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Warszawie

Cele szkolenia:

 • uczestnicy poznają procedury awansu zawodowego,
 • uczestnicy zaplanują zadania ukierunkowane na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • uczestnicy opracują projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uczestnicy nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego.
Plan szkolenia
 1. Podstawy prawne awansu zawodowego od 1 wrześnie 2018 r. – ustawa Karta Nauczyciela po zmianach.
 2. Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego:- zasady dokonywania oceny
  • stopnie oceny
  • wpływ oceny na rozwój zawodowy nauczyciela.
 3. Wydłużenie okresów pracy w przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
  • wydłużenie przerw pomiędzy stażami.
 4. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu.
 5. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 7. Prezentacja dorobku zawodowego.
 8. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób warsztaty mogą się odbyć w miejscu zamawiającego.