Bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu infrastruktury drogowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu infrastruktury drogowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu infrastruktury drogowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

realizowanym w okresie od 02.08.2024 r. do 02.10.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
  • Znaczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Statystyki wypadków drogowych i ich konsekwencje.
  • Przegląd regulacji i standardów bezpieczeństwa.
 2. Podstawy Projektowania Dróg:
  • Wprowadzenie do podstawowe zasad i wykonania.
  • Zasady ergonomii i ich wpływ na projektowanie dróg.
  • Wpływ geometrii drogi na bezpieczeństwo.
  • Znaczenie widoczności i linii widzenia.
 3. Analiza Ryzyka i Identyfikacja Zagrożeń:
  • Metody analizy ryzyka w kontekście drogowym.
  • Techniki identyfikacji miejsc niebezpiecznych (hot spots).
  • Narzędzia do oceny ryzyka i zagrożeń.
 4. Projektowanie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej:
  • Dokumentacja projektowa drogi
  • Elementy infrastruktury poprawiające bezpieczeństwo (np. ronda, przejścia dla pieszych).
  • Projektowanie skrzyżowań i rozjazdów.
  • Znaczenie odpowiedniego oświetlenia i oznakowania.
 5. Zarządzanie Ruchem i Kontrola Prędkości:
  • Techniki zarządzania ruchem (np. sygnalizacja świetlna, znaki drogowe).
  • Metody kontroli prędkości i ich wpływ na bezpieczeństwo.
  • Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ruchem (np. inteligentne systemy transportowe).
 6. Bezpieczeństwo Pieszych i Rowerzystów:
  • Specjalne wymagania dla projektowania dróg dla pieszych i rowerzystów.
  • Przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i ich integracja z siecią drogową.
  • Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
 7. Ocena i Audyt Bezpieczeństwa Drogowego:
  • Procesy audytu bezpieczeństwa drogowego.
  • Narzędzia i techniki oceny bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury.
  • Przykłady dobrych praktyk i studia przypadków.
  • Błędy w projektowaniu infrastruktury drogowej – jak ich uniknąć
 8. Zarządzanie Infrastruktura Drogową i Utrzymanie Bezpieczeństwa:
  • Znaczenie regularnego utrzymania infrastruktury.
  • Wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo dróg.
  • Planowanie i realizacja działań konserwacyjnych.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!