BHP w pracy sekretarki/rejestratorki medycznej

ZAPRASZAMY NA KURS „BHP w pracy sekretarki/rejestratorki medycznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

BHP w pracy sekretarki/rejestratorki medycznej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 18.07.2023 r. do 18.09.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do BHP:
  • Podstawowe zasady BHP.
  • Prawodawstwo dotyczące BHP w miejscu pracy.
  • Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 2. Ergonomia stanowiska pracy:
  • Optymalne ustawienie stanowiska pracy.
  • Dobre praktyki dotyczące pozycji ciała podczas pracy przy komputerze.
  • Profilaktyka schorzeń mięśniowo-szkieletowych.
 3. Bezpieczna praca z komputerem:
  • Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
  • Ochrona wzroku w pracy z monitorem.
  • Profilaktyka chorób zawodowych związanych z pracą przy komputerze.
 4. Higiena w miejscu pracy:
  • Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy.
  • Zasady higieny osobistej.
  • Zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w środowisku pracy.
 5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:
  • Procedury ewakuacji i alarmowe.
  • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Postępowanie w przypadku pożaru, wycieku substancji chemicznych czy innych sytuacji awaryjnych.
 6. Bezpieczna komunikacja i postępowanie z dokumentacją medyczną:
  • Ochrona danych osobowych i poufnych informacji.
  • Prawidłowe przechowywanie i archiwizacja dokumentacji medycznej.
  • Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych.
 7. Środki ochrony osobistej (SPO) i bezpieczeństwo biologiczne:
  • Wybór i stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.
  • Zasady postępowania z odpadami medycznymi.
  • Zasady postępowania w przypadku kontaktu z materiałami biologicznymi.
 8. Stres i zdrowie psychiczne w miejscu pracy:
  • Zarządzanie stresem i radzenie sobie z nim.
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
  • Współpraca z pacjentami i personelem medycznym.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!