Budowanie i wzmacnianie autorytetu dyrektora szkoły/placówki oświatowej

ZAPRASZAMY NA KURS „Budowanie i wzmacnianie autorytetu dyrektora szkoły/placówki oświatowej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Budowanie i wzmacnianie autorytetu dyrektora szkoły/placówki oświatowej

w okresie od 13.11.2020 r. do 13.01.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 października 2020 r.

Program kursu:
 1. Autorytet.
 2. Kryzys szkoły.
 3. Czynniki wzmacniające autorytet dyrektora.
 4. Jak skutecznie zarządzać zespołem nauczycieli.
 5. Integracja grona pedagogicznego.
 6. Skuteczna komunikacja.
 7. Delegowanie uprawnień.
 8. Aktywne słuchanie.
 9. Efektywne działanie w sytuacji stresu.
 10. Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych i uczniowskich.
 11. Budowanie zmian w szkole.
 12. Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.
 13. Self care – dbałość o siebie podstawą efektywnej i satysfakcjonującej pracy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!