Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie zabiegowym

ZAPRASZAMY NA KURS „Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie zabiegowym”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie zabiegowym

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 18.07.2023 r. do 18.09.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do dezynfekcji i sterylizacji:
  • Czym jest dezynfekcja i sterylizacja?
  • Dlaczego są ważne w gabinecie zabiegowym?
  • Jakie są różnice między dezynfekcją a sterylizacją?
 2. Zasady dezynfekcji:
  • Zasady ogólne dotyczące dezynfekcji w gabinecie zabiegowym.
  • Rodzaje dezynfekcji i ich zastosowanie.
  • Wybór i stosowanie odpowiednich środków dezynfekcyjnych.
 3. Zasady sterylizacji:
  • Zasady ogólne dotyczące sterylizacji w gabinecie zabiegowym.
  • Rodzaje sterylizacji i ich zastosowanie.
  • Wybór i stosowanie odpowiednich metod sterylizacji.
 4. Sprzęt i narzędzia:
  • Jakie sprzęty i narzędzia wymagają dezynfekcji i sterylizacji?
  • Jakie są wymagania co do przechowywania sprzętu i narzędzi?
  • Jakie są zasady ich dezynfekcji i sterylizacji?
 5. Bezpieczeństwo i higiena:
  • Jakie są zagrożenia wynikające z braku dezynfekcji i sterylizacji?
  • Jakie są zasady pracy w gabinecie zabiegowym, które zapewnią bezpieczeństwo i higienę?
  • Jakie są procedury postępowania w przypadku wypadku lub zanieczyszczenia?
 6. Kontrola jakości:
  • Jakie są metody kontroli jakości dezynfekcji i sterylizacji?
  • Jakie są wymagania co do dokumentacji i rejestracji procesów dezynfekcji i sterylizacji?
  • Jakie są procedury w przypadku nieprawidłowości w procesie dezynfekcji i sterylizacji?
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!