Diagnosta laboratoryjny XXIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Diagnosta laboratoryjny XXIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Diagnosta laboratoryjny XXIII edycja

– szkolenie ciągłe

w okresie od 03.06.2022 r. do 23.08.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 maja 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Zawód diagnosty laboratoryjnego – kształcenie w zakresie analityki laboratoryjnej, wymagania, uprawnienia, prawa i obowiązki.
 2. Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych. Normy. Kontrola i nadzór.
 3. Odpowiedzialność – zakres i rodzaje odpowiedzialności diagnosty laboratoryjnego.
 4. Dokumentacja medyczna w laboratorium – zasady udostępniania, przechowywania, archiwizowania.
 5. Sposób finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej. Przychody i koszty laboratorium diagnostycznego. Rozliczenia finansowe z podwykonawcami.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 25 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z innymi kursami dla Diagnostów Laboratoryjnych:
Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym
Substancje klasyczne (narkotyki) – oznaczanie w MLD, interpretacja wyników III edycja

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail
    (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!