Diagnostyka parazytologiczna

ZAPRASZAMY NA KURS „Diagnostyka parazytologiczna”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Diagnostyka parazytologiczna

– szkolenie ciągłe

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE XVI edycja

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Zasady pobierania materiału do badań parazytologicznych (przygotowanie pacjenta, pobranie i przechowywanie materiałów biologicznych, transport do laboratorium).
 2. Zasady mikroskopowania i metody koproskopowe wykorzystywane w diagnostyce parazytologicznej.
 3. Różnicowanie pasożytów bytujących w przewodzie pokarmowym – pierwotniaków, tasiemców i obleńców (poszukiwanie w materiale biologicznym cyst, jaj, proglotydów macicznych, osobników dorosłych).
 4. Diagnostyka serologicznych służąca do identyfikacji zarażeń pasożytniczych (wykrywanie zarażeń Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides, Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus, Taenia saginata, Taenia solium, Toxocara spp. Plasmodium spp.) – wykrywanie antygenów i przeciwciał.
 5. Problemy w diagnozowaniu parazytoz tkankowych/narządowych – dirofilariozy.
 6. Diagnostyka molekularna wykorzystywana do różnicowania pasożytów.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Autorzy kursu:

prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
oraz
Jolanta Czyżewska – dr n. med.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych tzw. „twardych”. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 340 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!