Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu

ZAPRASZAMY NA KURS „Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu

który odbędzie się w okresie od 04.10.2021 r. do 04.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

 

Program kursu:
  1. Charakterystyka, obserwacja i diagnoza zaburzeń dzieci ze spektrum autyzmu okiem logopedy.
  2. Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu – warsztat pracy logopedy.
  3. Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Wybrane formy studium przypadku.
  4. Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się w terapii logopedycznej dziecka.
  5. Konstruowanie efektywnego środowiska edukacyjnego.
  6. Zaburzenia komunikacji językowej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.