Doradca ds. bezpieczeństwa ADR

ZAPRASZAMY NA KURS „Doradca ds. bezpieczeństwa ADR ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Doradca ds. bezpieczeństwa ADR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 18.07.2023 r. do 18.09.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do tematu. Wyjaśnienie pojęć związanych z ADR (np. substancje niebezpieczne, transport ADR).
 2. Przepisy prawne:
  • Omówienie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących transportu substancji niebezpiecznych.
  • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 3. Klasyfikacja ADR:
  • System klasyfikacji ADR.
  • Klasyfikacja substancji niebezpiecznych według ADR.
  • Wykaz substancji niebezpiecznych, które mogą występować w danej placówce.
 4. Bezpieczeństwo w transporcie ADR:
  • Wykaz dokumentów wymaganych do przewozu ADR.
  • Sposoby pakowania, znakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych.
  • Przepisy dotyczące kontroli bezpieczeństwa podczas transportu ADR.
 5. Bezpieczeństwo w magazynowaniu ADR:
  • Przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych.
  • Sposoby przechowywania substancji niebezpiecznych w danej placówce.
  • Zasady postępowania w przypadku wycieku, uszkodzenia opakowań lub awarii w magazynie.
 6. Postępowanie w razie wypadku związanego z ADR:
  • Planowanie działań awaryjnych.
  • Sposoby rozpoznawania i zwalczania skutków wypadków związanych z ADR.
  • Procedury powiadamiania odpowiednich służb w razie wypadku.
 7. Etyka i bezpieczeństwo w pracy:
  • Omówienie etycznych aspektów pracy w dziedzinie ADR.
  • Zagadnienia dotyczące prywatności i poufności danych medycznych.

 

Towary niebezpieczne wymagają szczególnych warunków przechowywania, transportu oraz wykorzystania w odpowiednich warunkach. Jeżeli jest inaczej, mogą stanowić poważne zagrodzenie nie tylko dla ludzi, ale i dla środowiska naturalnego. W przypadku tego typu towarów nieoceniona będzie praca doradcy ds. bezpieczeństwa ADR.

Czym zajmuje się doradca ds. bezpieczeństwa ADR?

Doradca ds. bezpieczeństwa ADR jest nieocenionym dla przedsiębiorstwa wsparciem, w transporcie, użytkowaniu i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych. Dzięki jego wiedzy tego typu produktu są transportowane w odpowiednich warunkach, które spełniają wymogi prawne i zasady bezpieczeństwa. Praca takiego specjalisty sprawia, że ryzyko, że towary niebezpieczne zaszkodzą środowisku lub ludziom pracującym przy transporcie.

Jak zostać doradcą ds. bezpieczeństwa ADR?

Warto wiedzieć, że kurs doradca ds. bezpieczeństwa Adr jest niezbędny do tego, by wykonywać nadzór nad transportem, warunkami przechowywania oraz użytkowania towarów niebezpiecznych. Dla komfortu uczestników kurs prowadzony jest z wykorzystaniem metody e-learning. Wystarczy tylko zalogować się do odpowiedniego modułu, aby uzyskać dostęp do wiedzy. Dzięki temu każdy będzie mógł uczyć się w dogodnym dla siebie momencie, co pozwoli połączyć naukę z pozostałymi obowiązkami.

Jak w praktyce wygląda taki kurs?

Wszystkie materiały szkoleniowe zamieszczane są na platformie edukacyjnej Moodle (na stronie internetowej kursu). Tam zawarta jest cała teoretyczna wiedza, jaką musi przyswoić osoba chcąca pracować na stanowisku doradcy db. bezpieczeństwa ADR. W jaki sposób odbywa się zaliczenie kursu? W tym przypadku pozytywny wynik ukończenia szkolenia można uzyskać poprzez prawidłowe uzupełnienie quizów online.

Jakie znaczenie ma kurs doradca ds. bezpieczeństwa ADR?

Jego nadrzędnym celem jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przechowywania, transportowania oraz użytkowania ładunków uznawanych za niebezpieczne.

Ukończenie kursu wiąże się z wydaniem stosownego zaświadczenia – podstawę wydania takiego dokumentu stanowi § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Cena szkolenia wynosi 380 zł netto, do czego należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 23%. Wyjątek stanowi sytuacja, w której szkolenie finansowane jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są elektronicznie (nie wymagają podpisu). W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych, finansowanych ze środków publicznych formularz musi zostać podpisany.
W obu przypadkach zgłoszenia powinny trafić na adres dokumenty@spe.edu.pl

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!