Dwujęzyczność i trójjęzyczność u dzieci – metody nauczania dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających

ZAPRASZAMY NA KURS „Dwujęzyczność i trójjęzyczność u dzieci – metody nauczania dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dwujęzyczność i trójjęzyczność u dzieci – metody nauczania dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do dwujęzyczności i trójjęzyczności:
  • Omówienie definicji dwujęzyczności i trójjęzyczności.
  • Przegląd korzyści i wyzwań związanych z wielojęzycznością w dzieciństwie.
 2. Rozwój językowy u dzieci – zrozumienie procesu rozwoju językowego:
  • Badania dotyczące procesu rozwoju języka u dzieci uczących się więcej niż jednego języka.
  • Omówienie krytycznych okresów w nauce języka.
  • Rozważanie, jak proces ten wpływa na nauczanie i wspomaganie języków.
 3. Rodzina i środowisko językowe:
  • Jak rodzina i środowisko wpływają na rozwój językowy dziecka.
  • Strategie wspierania języka ojczystego i drugiego języka w domu.
  • Praktyczne wskazówki dla nauczycieli, jak wspierać komunikację domową.
 4. Wspieranie umiejętności czytania i pisania:
  • Jak rozwijać umiejętności czytania i pisania w dwóch lub trzech językach.
  • Przykłady ćwiczeń i technik, które pomagają w opanowywaniu piśmiennictwa.
 5. Dwujęzyczność w erze technologii:
  • Jak wykorzystać technologie do wspierania nauki wielu języków.
  • Przegląd aplikacji i narzędzi online ułatwiających dwujęzyczność.
 6. Rola kultury w nauce języków:
  • Jak kultura wpływa na proces nauki i jak integrować kulturę w lekcje językowe.
  • Przykłady projektów i aktywności, które uwzględniają aspekty kulturowe.
 7. Integracja języków w szkole:
  • Metody nauczania, które integrują różne języki w środowisku szkolnym.
  • Organizowanie zajęć, które umożliwiają naturalne przejście między językami.
 8. Wspieranie umiejętności czytania i pisania:
  • Jak rozwijać umiejętności czytania i pisania w dwóch lub trzech językach.
  • Przykłady ćwiczeń i technik, które pomagają w opanowywaniu piśmiennictwa.
 9. Komunikacja i właściwa wymowa:
  • Jak zachęcać dzieci do swobodnej komunikacji w różnych językach.
  • Wspieranie poprawnej wymowy w kontekście wielojęzyczności.
 10. Równowaga między językami:
  • Strategie równoważenia umiejętności językowych między różnymi językami.
  • Rozważanie aspektów, takich jak słownictwo i gramatyka.
 11. Zadania praktyczne i projektowanie lekcji:
  • Ćwiczenia praktyczne w projektowaniu lekcji dla dwujęzycznych i trójjęzycznych uczniów.
  • Wykorzystanie różnych typów zadań i materiałów, aby dostosować nauczanie do potrzeb.
 12. Ocena i współpraca z rodzicami:
  • Jak oceniać postępy i umiejętności uczniów w kontekście wielojęzyczności.
  • Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia spójności między środowiskiem szkolnym a domowym.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!