Dydaktyka języka obcego oparta na zadaniach (Task-Based Learning)

ZAPRASZAMY NA KURS „Dydaktyka języka obcego oparta na zadaniach (Task-Based Learning)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dydaktyka języka obcego oparta na zadaniach (Task-Based Learning)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.03.2024 r. do 19.05.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do Task-Based Learning (TBL):
  • Przegląd teoretycznych podstaw TBL.
  • Porównanie TBL z tradycyjnymi metodami nauczania języków.
  • Korzyści płynące z zastosowania TBL w nauczaniu języków obcych.
 2. Projektowanie zadań w TBL:
  • Kluczowe elementy skutecznego zadania w TBL.
  • Tworzenie zadań opartych na realnych sytuacjach komunikacyjnych.
  • Dostosowywanie zadań do różnych poziomów zaawansowania i preferencji uczniów.
 3. Planowanie lekcji opartych na TBL:
  • Struktura lekcji TBL: fazy pre-task, task, i post-task.
  • Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem TBL.
  • Integracja umiejętności językowych w zadaniach TBL.
 4. Ocena i feedback w TBL:
  • Metody oceny postępów uczniów w kontekście TBL.
  • Techniki udzielania konstruktywnego feedbacku.
  • Samoocena i ocena rówieśnicza jako elementy TBL.
 5. Użycie technologii w TBL:
  • Narzędzia cyfrowe wspierające realizację zadań TBL.
  • Platformy e-learningowe i aplikacje mobilne przydatne w TBL.
  • Tworzenie interaktywnych i multimedialnych zadań.
 6. Rozwiązywanie problemów i adaptacja TBL:
  • Najczęstsze wyzwania w implementacji TBL i sposoby ich przezwyciężania.
  • Adaptacja TBL do różnych kontekstów nauczania (szkoła, kursy online, indywidualne lekcje).
 7. TBL w praktyce – studia przypadków:
  • Analiza przypadków użycia TBL w różnych kontekstach edukacyjnych.
  • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami kursu.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!