Dylematy jawności w działalności jednostek samorządu terytorialnego

ZAPRASZAMY NA KURS „Dylematy jawności w działalności jednostek samorządu terytorialnego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Dylematy jawności w działalności jednostek samorządu terytorialnego

realizowanym w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Charakterystyka podstaw prawnych:
  • Idea społeczeństwa obywatelskiego a jawność działania organów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Podstawy konstytucyjne.
  • Podstawy zwykłe – ustawowe.
 2. Kontrowersje wokół głosowań na sesjach organów stanowiących i organów pomocniczych j.s.t.:
  • Dylematy z tajnością głosowań.
  • Statutowe odstępstwa od jawnych głosowań.
  • Odmowa wstępu na posiedzenia komisji rady.
 3. Uczestnictwo przedstawicieli jednostek pomocniczy na sesjach organów stanowiących j.s.t.:
  • Obowiązek czy prawo przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w sesji rady.
  • Jawność a bezczynność organu j.s.t. w dostępie do informacji publicznej.
  • Zasada dostępu i korzystania z dokumentów w urzędach j.st. Poprawna czy wadliwa formuła jawności.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.