E- biblioteka dla początkujących

ZAPRASZAMY NA KURS „E- biblioteka dla początkujących”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

E- biblioteka dla początkujących

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Organizacja pracy biblioteki szkolnej w systemie komputerowym. Charakterystyka programu e-Biblioteka (Podstawowe zasady komputeryzacji biblioteki szkolnej. Opis programu i jego możliwości).
 2. Rozpoczęcie pracy z programem/przygotowanie programu do pracy/tworzenie inwentarzy/ustawienia systemu/konta czytelników/karta czytelnik (Ustawienia ogólne/ omówienie możliwości programu).
 3. Praca z programem – opracowanie/gromadzenie zbiorów/modyfikowanie opisów/usuwanie opisów i pomyłkowych wpisów/denominacja/lista lektur/lista podręczników/kody książek/rezerwacje/dowody wpływów i pozostałe (Wpisywanie książek do systemu/korzystanie z gotowych opisów/ tworzenie opisów własnych/dodawanie bibliografii/zdjęć i streszczenia książek).
 4. Udostępnianie zbiorów/wypożyczalnia/czytelnia (Jak zacząć wypożyczać/zwroty/ lista dłużników/powiadomienia).
 5. Selekcja/ubytkowanie/skontrum (Zasady ubytkowania książek/ jak przygotować się do skontrum).
 6. Dziennik biblioteki szkolnej/plan pracy biblioteki/statystyki inne czynności nauczyciela biblioteka (Jak prowadzić dziennik, jak wykorzystać system do prowadzenia statystyki wypożyczeń do sprawozdań).
 7. Księgi inwentarzowe/dane podstawowe (Jak poruszać się po księgach inwentarzowych/stan księgozbioru oraz inne opcje programu).
Więcej kursów skierowanych do pracowników bibliotek szkolnych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-bibliotek-szkolnych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!