E-doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „E-doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

E-doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
  1. Organizacja zajęć online (zakładanie konta google, meet, zakładanie classroom, dołączanie uczniów, zamieszczanie materiałów edukacyjnych, obsługa classroom w kontaktach z uczniem i rodzicem, spotkania online z uczniami podczas zajęć, zebrania online z rodzicami).
  2. Dokumenty obowiązujące doradców (przykładowy dokument obowiązkowy WSDZ – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas 7, 8, ustawa o doradztwie zawodowym, informacje o obowiązkach doradcy w szkole, spis interesujących pozycji książkowych dla nauczyciela, ucznia i rodzica związanych z doradztwem zawodowym, przykładowe scenariusze zajęć).
  3. Przykładowe narzędzia online możliwe do wykorzystania podczas pracy z uczniem na classroom, ważne linki, pomocne strony www i wykorzystanie ich w pracy z uczniem, przykładowy projekt edukacyjny możliwy do zrealizowania poprzez platformę.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 28 stycznia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.