E-doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej

ZAPRASZAMY NA KURS „E-doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

E-doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8 z wykorzystaniem classroom w przypadku edukacji zdalnej

który odbędzie się w okresie od 04.05.2021 r. do 04.07.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 16 kwietnia 2021 r.

Program kursu:
  1. Organizacja zajęć online (zakładanie konta google, meet, zakładanie classroom, dołączanie uczniów, zamieszczanie materiałów edukacyjnych, obsługa classroom w kontaktach z uczniem i rodzicem, spotkania online z uczniami podczas zajęć, zebrania online z rodzicami).
  2. Dokumenty obowiązujące doradców (przykładowy dokument obowiązkowy WSDZ – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas 7, 8, ustawa o doradztwie zawodowym, informacje o obowiązkach doradcy w szkole, spis interesujących pozycji książkowych dla nauczyciela, ucznia i rodzica związanych z doradztwem zawodowym, przykładowe scenariusze zajęć).
  3. Przykładowe narzędzia online możliwe do wykorzystania podczas pracy z uczniem na classroom, ważne linki, pomocne strony www i wykorzystanie ich w pracy z uczniem, przykładowy projekt edukacyjny możliwy do zrealizowania poprzez platformę.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 16 kwietnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.