E-rada pedagogiczna

ZAPRASZAMY NA KURS „E-rada pedagogiczna”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

E-rada pedagogiczna

realizowanym w okresie od 16.11.2020 r. do 16.01.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 października 2020 r.

Program kursu:
 1. Nowe rozwiązania prawne w związku z sytuacją epidemiczna określające zasady organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość.
 2. Dostosowanie Regulaminu Rady Pedagogicznej do pracy zdalnej.
 3. Plan pracy rady pedagogicznej z uwzględnieniem jej kompetencji opiniotwórczych i stanowiących.
 4. Rola i zadania protokolanta rady pedagogicznej.
 5. Praca obiegowa rady pedagogicznej – na czym polega?
 6. Narzędzia do prowadzenia zebranie rady pedagogicznej na odległość.
 7. Proces podejmowania decyzji (uchwał) rady pedagogicznej.
 8. Sposoby dokumentowania pracy on-line rady pedagogicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.