E-wychowawca – praca zdalna nauczyciela wychowawcy

ZAPRASZAMY NA KURS „E-wychowawca – praca zdalna nauczyciela wychowawcy”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

E-wychowawca – praca zdalna nauczyciela wychowawcy

realizowanym w okresie od 21.01.2021 r. do 28.03.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 stycznia 2021 r.

Program kursu:
 1. E-wychowawca w przepisach prawa.
 2. Rola i zadania wychowawcy podczas pracy zdalnej.
 3. Sposoby realizacji zadań nauczyciela wychowawcy.
 4. Nowe obowiązki związane z prowadzeniem lekcji wychowawczych.
 5. E-uczeń. Jak go wspierać i motywować.
 6. Współpraca z rodzicami w czasie edukacji zdalnej.
 7. Prawo autorskie i ochrona wizerunku w pracy e-wychowawcy.
 8. Konspekty e-lekcji wychowawczych dla wszystkich etapów edukacyjnych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.