Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej szansą dla wszystkich uczniów

ZAPRASZAMY NA KURS „Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej szansą dla wszystkich uczniów”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej szansą dla wszystkich uczniów

realizowanym w okresie od 19.10.2020 r. do 19.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:

1. Idea i rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
2. Edukacja włączająca w polskim systemie edukacji.
3. Kluczowe kompetencje nauczyciela niezbędne dla rozwoju edukacji włączającej.
4. Identyfikowanie potrzeb edukacyjnych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. Doskonalenie umiejętności dostosowania wymagań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji, form i metod pracy w grupie zróżnicowanej.
6. Wykorzystanie technologii w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7. Tworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów ze SPE.
8. Budowanie współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

 

Edukacja włączająca priorytetem działań MEN

Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkreślamy, że niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć ze swoimi rówieśnikami. Szkoła musi mu to zapewnić. To obowiązek dyrektora. Co jest istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantujemy im to prawem.

zródło: men.gov.pl