Ekonomika zdrowia

ZAPRASZAMY NA KURS „Ekonomika zdrowia”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Ekonomika zdrowia

realizowanym w okresie od 01.03.2022 r. do 01.05.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

Program kursu:
 1. Przepływ środków w systemie opieki zdrowotnej:
  •  źródła finansowania przeznaczone na opiekę zdrowotną (przepływ środków, źródła finansowania),
  •  dostawcy świadczeń zdrowotnych.
 2. Ocena ekonomiczna usług zdrowotnych:
  •  analiza kosztów,
  •  pomiar kosztów,
  •  pomiar korzyści,
  •  pacjent, płatnik, rząd.
 3. Ubezpieczenia:
  •  historia ubezpieczeń zdrowotnych,
  •  umowy na prywatnym rynku ubezpieczeń,
  •  ubezpieczenia społeczne,
  •  ubezpieczenia zdrowotne,
  •  umowa dotycząca ubezpieczeń zdrowotnych,
  •  osoby nieubezpieczone.
 4. Zarządzenie i regulacja kosztów działania szpitali:
  •  nadzór nad kosztami,
  •  konkurencja szpitali,
  •  koszty  kontrola nad kosztami opieki zdrowotnej  regulacje prawne.
 5. Mikroekonomika zdrowia:
  •  co to jest mikroekonomika zdrowia,
  •  właściwości jednostki,
  •  właściwości systemu,
  •  rola państwa.
 6. Państwo i jego rola:
  •  przepływ państwowych funduszy zdrowia,
  •  funkcje państwa,
  •  rynek medyczny,
  •  regulacje i konkurencje.
 7. Ogólnokrajowe wydatki na zdrowie:
  •  konsumpcja,
  •  dochody,
  •  kontrola kosztów,
  •  wydatki.
 8. Międzynarodowe porównanie wydatków na opiekę zdrowotna:
  •  różnice między krajami,
  •  mikro i mikro alokacja,
  •  kraje o niskim dochodzie,
  •  kraje o wysokim dochodzie,
  •  wymiana międzynarodowa w opiece zdrowotnej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.