Etanol i alkohole niespożywcze – oznaczanie w medycznym laboratorium diagnostycznym. Interpretacja wyników V edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Etanol i alkohole niespożywcze – oznaczanie w medycznym laboratorium diagnostycznym. Interpretacja wyników V edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Etanol i alkohole niespożywcze – oznaczanie w medycznym laboratorium diagnostycznym. Interpretacja wyników V edycja

– szkolenie ciągłe

w okresie od 01.07.2021 r. do 01.09.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Program kursu:
 1. Aspekty prawne dotyczące oznaczania alkoholi i ich metabolitów we krwi i moczu pacjentów w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 2. Etanol (alkohol etylowy):

  2.1. Budowa chemiczna i właściwości.
  2.2. Toksykokinetyka.
  2.3. Patofizjologia.
  2.4. Skutki metaboliczne.
  2.5. Objawy kliniczne.
  2.6. Oznaczanie etanolu.

  2.6.1. Faza przedanalitycza.
  2.6.2. Faza analityczna.
  2.6.3. Faza postanalityczna.

  2.7. Interpretacja wyników.
  2.8. Leczenie.

 3. Metanol (alkohol metylowy):

  3.1. Budowa chemiczna i właściwości.
  3.2. Toksykokinetyka.
  3.3. Patofizjologia.
  3.4. Skutki metaboliczne.
  3.5. Objawy kliniczne.
  3.6. Oznaczanie metanolu i jego metabolitów.

  3.6.1. Faza przedanalitycza.
  3.6.2. Faza analityczna.
  3.6.3. Faza postanalityczna.

  3.7. Interpretacja wyników.
  3.8. Leczenie.

 4. Glikol etylenowy:

  4.1. Budowa chemiczna i właściwości.
  4.2. Toksykokinetyka.
  4.3. Patofizjologia.
  4.4. Skutki metaboliczne.
  4.5. Objawy kliniczne.
  4.6. Oznaczanie metanolu i jego metabolitów.

  4.6.1. Faza przedanalitycza.
  4.6.2. Faza analityczna.
  4.6.3. Faza postanalityczna.

  4.7. Interpretacja wyników.
  4.8. Leczenie.

 5. Izopropanol (alkohol izopropylowy):

  5.1. Budowa chemiczna i właściwości.
  5.2. Toksykokinetyka.
  5.3. Patofizjologia.
  5.4. Skutki metaboliczne.
  5.5. Objawy kliniczne.
  5.6. Oznaczanie metanolu i jego metabolitów.

  5.6.1. Faza przedanalitycza.
  5.6.2. Faza analityczna.
  5.6.3. Faza postanalityczna.

  5.7. Interpretacja wyników.
  5.8. Leczenie

Autorkami opracowań są:

dr n. med. Beata Szkolnicka
Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

mgr Anna Meyer-Stachowska
Komisja ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL
Pracownia Toksykologii, W. Sz. Z., Toruń

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 292 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z innymi kursami dla Diagnostów Laboratoryjnych:
Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!