Etyka i antykorupcja w administracji publicznej

ZAPRASZAMY NA KURS „Etyka i antykorupcja w administracji publicznej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Etyka i antykorupcja w administracji publicznej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.03.2024 r. do 19.05.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do etyki w administracji publicznej:
  • Definicja etyki zawodowej i jej miejsce w administracji publicznej.
  • Znaczenie etyki dla budowania zaufania publicznego.
  • Przykłady etycznych dylematów w pracy urzędnika.
 2. Podstawy prawne antykorupcji:
  • Przegląd krajowych i międzynarodowych przepisów antykorupcyjnych.
  • Obowiązki i odpowiedzialność urzędników w kontekście przepisów antykorupcyjnych.
  • Case study: analiza przypadków korupcji i ich konsekwencje prawne.
 3. Mechanizmy prewencji korupcji:
  • Systemy zapobiegania korupcji w administracji publicznej.
  • Rola kontroli wewnętrznej i audytu w zapobieganiu korupcji.
  • Etyczne standardy i kodeksy postępowania jako narzędzia antykorupcyjne.
 4. Budowanie kultury etycznej w organizacji:
  • Rola liderów i zarządu w promowaniu etyki w organizacji.
  • Szkolenia i edukacja jako narzędzia wzmacniania etyki organizacyjnej.
  • Mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości i ochrona sygnalistów.
 5. Skuteczna komunikacja i zarządzanie kryzysowe w sytuacjach korupcyjnych:
  • Strategie komunikacji w sytuacjach kryzysowych związanych z korupcją.
  • Case study: zarządzanie kryzysowe w przypadkach korupcji.
  • Przywracanie zaufania publicznego po skandalach korupcyjnych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!