Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych (bez limitu czasowego*)

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Fundusze dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych (bez limitu czasowego*)

Program kursu:

1. Zasady korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania:
a) Omówienie podstawowych pojęć – grant, dotacja, projekt, konkurs.
b) Projekt działań – od czego zacząć?
c) Jak prawidłowo zbudować wniosek o dofinansowanie?
d) Jakich błędów unikać?

2. Na jakie cele szkoły mogą ubiegać się o środki?
a) Inwestycje w infrastrukturę placówek.
b) Wyposażenie sal dydaktycznych.
c) Informatyzacja placówek oświatowych.
d) Programy edukacyjne, zajęcia dodatkowe.
e) Mobilność międzynarodowa.
f) Współpraca z uczelniami wyższymi.
g) Co dla szkół zawodowych?
h) Co dla szkół językowych?

3 Źródła finansowania projektów dla szkół i placówek oświatowych:
a) Krajowe:
* Programy rządowe.
* Programy samorządowe.
* Programy i konkursy grantowe prowadzone przez fundacje.
b) Unijne:
* Program Wiedza Edukacja Rozwój.
* Programy Regionalne.
* Program Erasmus Plus.

W poszczególnych źródłach zostaną wskazane cele na jakie można pozyskać środki, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru wniosków, procedury i terminy aplikowania, instytucje odpowiedzialne za wybór projektów, podstawowe informacje na temat prawidłowej budowy wniosku oraz limitów lub ograniczeń związanych z realizacją projektów

4. Źródła informacji o dodatkowych wsparciach dla placówek oświatowych.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.